Nekrologi

paląca się świeczkaTradycyjny nekrolog jest powiadomieniem o śmierci osoby, skierowanym do wszystkich zainteresowanych i ma charakter publiczny. Powinien on być przygotowany oraz wywieszany w tych miejscach, które są w jakikolwiek sposób związane ze zmarłą osobą.

Obecnie nekrolog stanowi niejako zaproszenie na uroczystości pogrzebowe, dlatego też musi zawierać w swojej treści tylko aktualne i potwierdzone informacje dotyczące miejsca oraz dokładnego terminu pochówku. Jego charakterystyczną cechę jest elegancka oprawa graficzna, ograniczająca się wyłącznie do czarnego nadruku na białym tle, najprostszych czcionek oraz przykuwającej uwagę czarnej obwódki. Tego typu zabieg graficzny wynika z panującej tradycji, która przyjęła się wiele lat temu i nadal jest wykorzystywana przez bliskich osób zmarłych.

Kolejnym standardowym elementem jest symbol krzyża, który jednak powinien być umieszczany wyłącznie na nekrologach osób wierzących i takich, które przed śmiercią życzyły sobie pochówku z udziałem osób duchownych i w obrzędzie religijnym.

 

Nekrologi świeckie

Nekrologi świeckie nie muszą zawierać żadnych elementów religijnych, ale powinny mieć podobną formę graficzną. Bardzo ważna jest ich treść. Należy pamiętać, że jest to drukowane ogłoszenie, które można powiesić lub umieścić w lokalnej prasie. Bez względu na rodzaj oraz miejsce jego eksponowania, wydruk musi zawierać wyłącznie aktualne i potwierdzone dane. W tych publikowanych w lokalnej prasie dodaje się również informacje o okolicznościach śmierci lub inne ważne treści, które chce zawrzeć rodzina zmarłej osoby. Bardzo wiele zakładów pogrzebowych posiada gotowe wzory nekrologów oraz oferuje pomoc w wyborze i stworzeniu odpowiedniej oprawy graficznej i przygotowaniu właściwych treści.